mandag 23. januar 2017

Å meditere - to meditate

To meditate. To sit still on a cushion and not think.

Very easy? Very difficult.

I have had large resistance towards meditating. But, after a stay in India With Soulspring, where we did 24 hours of silence, I felt I was more ready than before. I have been meditating for years, but I have had big resistance.

Insight Timer is a good app and it can be of great support if  you want to meditate. 1.st of january they started a 365 day meditation Journey wich I warmly reccomend. Here you can see how the screenshot looks like, you get in and find the list. Then you start on day 1 With one minute of meditation.

I am at day 2 - and will take more every day till I get ajour

All the best from Desiree

------

Å meditere. Å sitte stille på ei pute og ikkje tenke.

Veldig lett? Veldig vanskelig.

Eg har hatt stor motstand mot å meditere. Men, etter eit opphald i India med Soulspring, der vi hadde 24 timers stillhet - så kjente eg at eg var meir klar enn før. Eg har meditert i fleire år, men eg har hatt stor motstand.

Insight Timer er ein bra app som kan være eit godt hjelpemiddel om du har lyst til å meditere. 1. januar i år starta dei ein 365 dagers meditasjonsreise som eg anbefaler varmt. Her ser du korleis skjermbildet ser ut, du klikker deg inn og finn lista. Så starter du på dag 1 med 1 minutt med meditasjon.

Eg er på dag 2. og kjem nok til å ta litt tettere meditasjoner så eg kjem snart opp og er ajour.

Lykke til!

MVH Desiree

søndag 22. januar 2017

What about me?

Did you ever feel like its not me - it them?

Its not my fault I am at this Place, its their fault.

If it wasnt for them - I would be in a better Place.

If only they would change - my life would be better.

-

Sorry.

You are the only one that can change. Maybe they will - and maybe they will change first after you have changed .

Here is a most beloved Movie regarding this -

What about me;

The Movie - What about me?

---

Har du nokon gong følt at det er ikkje meg - det er dei?

Det er ikkje min feil at eg er her på denne plassen - det er deira feil.

Om det ikkje var for dei - så ville eg være på ein bedre plass.

Om berre dei ville forandre seg - så ville livet mitt være bedre.

--

Beklager.

Du er den einaste som kan forandre deg. Kan hende dei vil - og kan hende dei vil forandre seg først etter du har forandra deg.

Her er ein høgt skatta film om dette;

What about me?

Filmen - kva med meg?

------

Ynskjer du ein Zen-Coach time? Send sms til 99274877 og avtal tid. Pris 750 kr pr time.

Eg er her for deg - Desiree